dinsdag 1 september 2015

Solliciteren

Eind augustus en begin september is een heel belangrijke periode voor net afgestudeerde onderwijs-studenten. Dit is het moment om scholen aan te schrijven over je vaardigheden en op zoek te gaan naar een job. Geen eenvoudige periode maar vooral heel leerrijk voor jezelf.
Bron: Google
Hieronder enkele tips die je op weg kunnen helpen om een job te vinden in het onderwijs.

Hoe duidelijk maken aan de buitenwereld dat je werk zoekt?
- Maak een log-in via de VDAB. Hierop kan je vlot je werksituatie aanduiden (zoals: ik ben net afgestudeerd en zoek werk, of ik werk al halftijds en zoek nog werk). Als net afgestudeerde student is het belangrijk dat deze gegevens correct ingevuld zijn, voor onder andere je beroepsinschakelingstijd.

- Afhankelijk van je behaalde diploma kan je als beginnende leerkracht terecht bij de onderwijskoepel (katholiek onderwijs, GO! onderwijs, stedelijk en gemeentelijk onderwijs...). Zij hebben allemaal een site waarop je informatie kan vinden over deze onderwijskoepel. Hierop zijn dan ook de gegevens te vinden om hen te contacteren.

- Natuurlijk kan je ook solliciteren bij verschillende scholen. Men gebruikt hiervoor de term 'spontane sollicitatie'. Dit wil zeggen dat de school voorlopig geen openstaande vacatures heeft staan, maar ze wel jouw gegevens kan noteren zodat ze jou kan contacteren, mocht er later een vacature zijn. In dit geval schrijf je hen een motivatiebrief en voeg je er jouw persoonlijke curriculum vitae (CV) aan toe. Deze documenten kan je zowel op de post doen of persoonlijk gaan afgeven aan de directie. Hou er rekening mee dat veel directies verlangen dat je hiervoor een afspraak maakt en niet zomaar bij hen binnenvalt.

- Scholen behoren ook altijd tot een scholengroep. Via Onderwijs Vlaanderen kan je alle scholen van Vlaanderen raadplegen met de nodige contactgegevens (telefoonnummer, adres, e-mail). Via een scholengroep kan je dus ook solliciteren. Het voordeel hiervan is dat je meerdere scholen in één keer bereikt.

- Om te eindigen bestaan er ook allerhande websites waar scholen vacatures op plaatsen. Zo bestaat er de Leerkrachtendatabank van de VDAB en ook Jobs op School is populair aan het worden onder scholen.

Wat kan ik verwachten van een sollicitatiegesprek? En hoe kan ik me hierop voorbereiden?
- Voor je op sollicitatiegesprek kan gaan heb je een CV nodig en een motivatiebrief. Deze twee documenten zijn een weerspiegeling van wie jij bent als persoon én als leerkracht. Spendeer dus voldoende tijd aan het weergeven van de informatie die in het oog moet springen. Welke vorm deze documenten krijgen hangt af van persoon tot persoon. Ze moeten wel voldoen aan bepaalde criteria, te vinden op VDAB.

- De beste voorbereiding voor een sollicitatiegesprek is jezelf kennen... Wat zijn mijn sterktes? Waarin kan ik nog groeien? Welke vaardigheden heb ik? Waarom wil ik op deze school werken? Welke leeftijd spreekt mij het meeste aan? Hoe wil ik de katholieke godsdienst in mijn klas binnen brengen? Hoe ga je om met kinderen in bepaalde situaties? Het is al duidelijk dat er heel veel verschillende vragen naar boven zullen komen tijdens het gesprek. Praat vanuit je buikgevoel en toon aan de directie(s) wie jij bent en waarvoor je staat.

- Verzorg je uiterlijk als je op gesprek gaat. Kleed je volgens de job waarvoor je solliciteert. Dit wil zeggen dat je als net afgestudeerde kleuterjuf niet in een kort rokje met onmogelijk hoge hakken op gesprek moet gaan. Een jeansbroek is dan ook weer niet goed. Zorg ervoor dat de look die je uitstraalt, past bij de job waarvoor je solliciteert. Daarnaast moet je ook jouw taalgebruik verzorgen, want je zal in de toekomst een voorbeeldfunctie hebben voor de kinderen.

- Een sollicitatiegesprek is zenuwslopend en voelt als een ondervraging. Maar je kan het ook bekijken als de kans om te tonen aan anderen wat je waard bent en waarom jij een meerwaarde kan zijn binnen het leerkrachtenteam. Probeer rust uit te stralen, ook al heb je veel zenuwen. Zorg voor een open houding door rechtop te zitten, handen rusten op de tafel (geen armen kruisen, dit komt erg gesloten over) Indien een vraag onduidelijk is, mag je zeker om uitleg vragen. Directies zijn geen boemannen en willen het je niet onnodig moeilijk maken.

- Op het einde van een sollicitatiegesprek krijg je vaak de kans om vragen te stellen. Dit gaat vaak over concrete dingen, de werking op school of een onderwerp dat tijdens het gesprek aangekaart werd. Indien je vragen hebt, is dit het perfecte moment om ze te stellen.

- Vraag ook altijd na een gesprek wanneer of hoe ze contact met jou op zullen nemen. Er zijn vaak meerdere kandidaten waardoor er bedenktijd nodig is. Spreek af hoe ze jou kunnen bereiken: via mail, via telefoon... Daarnaast is het ook goed om een datum af te spreken wanneer zij hun definitieve beslissing laten weten (bijvoorbeeld: binnen twee weken).

Ik heb werk gevonden. Welke papieren heeft mijn werkgever nodig voor ik officieel aan de slag kan?
- Niet uit te sluiten is een kopie van je Bachelor diploma, samenhangend met een kopie van je diplomasupplement. De school heeft dit nodig om te zien of je bevoegd bent om in het onderwijs te beginnen en of je de onderwijstaal beheerst.

- Alvorens je aan de slag kan, moet je nog naar het gemeentehuis gaan om het uittreksel uit strafregister op te halen. Dit is een document dat aantoont dat je over burgerlijke en politieke rechten beschikt en geen strafblad hebt. Anders kan je niet aan de slag in het onderwijs. Dit document moet één keer per jaar vernieuwd worden en is vlot aan te vragen tijdens de zomervakantie!

- Dit laatste verplichte document is enorm belangrijk, namelijk een medisch attest. Hierin verklaart jouw huisarts dat je gezondheidstoestand goed is en dat de gezondheid van de kinderen in jouw klas geen gevaar oplevert. Zoals hierboven vermeld, is dit attest ook maar één jaar geldig. Vernieuw dit dus in de zomervakantie.

- Als laatste is het mogelijk dat de school in kwestie nog eens je CV en motivatiebrief wil krijgen. Dit kan zowel op papier of digitaal zijn. Scholen houden namelijk een databank bij van sollicitanten. Indien er iemand afwezig valt, kunnen ze op die manier vlot werkzoekenden bereiken.

0 reacties:

Een reactie plaatsen

© juf Laura Jonckheere 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis